Onze missie

Op kindercampus Mokum vormen wij een community. Wij werken samen vanuit één pedagogische visie en aanpak met meerdere partijen, brengen binnen- en buitenschools leren bijeen, zien ouders als partner en fungeren als het maatschappelijk hart van de wijk.

Ons motto:
‘Leren voor de toekomst,
doen we nu!’

kernwaarden


 • Verbinden
 • Flexibiliteit
 • Inspireren
 • Motiveren
 • Ondersteunen

op de campus


 • Leggen wij een solide basis op het gebied van taal, lezen en rekenen voor het vervolgonderwijs
 • Bereiden we onze leerlingen voor op een internationale samenleving
 • Mag het verschil er zijn en benutten we de talenten en interesses van leerlingen
 • Leren we leerlingen zichzelf te sturen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen
  ontwikkeling
 • Ontwikkelen de leerlingen zich tot  verantwoordelijke wereldburgers

visie


Onze missie hebben we vertaald naar een aantal belangrijke pijlers van ons onderwijs en de opvang.

 • Een stevige basis in taal, lezen en rekenen
 • Talig onderwijs
 • Eigenaarschap
 • Investeren in voorsprong
 • Wereldburgerschap