De tijd waarin wij en dus ook de kinderen leven, is veranderd. Met unit onderwijs haken wij in op eigentijdse ontwikkelingen, waarbij leerlingen meer verantwoordelijkheden over het eigen leerproces krijgen. Het leren speelt zich niet meer uitsluitend af binnen de muren van een klaslokaal; de leerkracht wordt steeds meer begeleider en coach in de unit. In wisselende samenstellingen wordt het onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van de kinderen. 

Van traditioneel naar eigentijds onderwijs.

 

Onderwijs in units

Stamgroepen
Units bestaan uit stamgroepen met kinderen van verschillende leeftijden. Elke stamgroep wordt geleid door een stamgroepleerkracht. De leerkrachten van de stamgroep zijn verantwoordelijk voor het goed volgen van de ontwikkeling van het kind en het contact met de ouders. Alle stamgroepleerkrachten in een unit dragen zorg voor de instructiemomenten. Zij maken daarbij gebruik van de kwaliteiten van elkaar. Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen niveau meedoen aan het onderwijs. Het leren wordt voor de kinderen daardoor interessanter en biedt meer uitdaging. 

 

Werkplekken
Binnen de unit kunnen de kinderen in hun eigen stamgroep werken maar ook samen met andere kinderen op het leerplein of zelfstandig in de stilteruimte. De kinderen ervaren enerzijds een duidelijke structuur maar kunnen ook meer hun eigen leerroute plannen. Er wordt een beroep gedaan op hun zelfstandigheid waarbij ze ondersteund worden door zowel hun stamgroepleerkracht als andere teamleden.

 

Onderwijs op maat
Het werken in units is flexibel en geeft ruimte aan onderwijs op maat. Zowel voor meerbegaafde kinderen als voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Het sluit aan bij de ontwikkeling van de 21ste eeuwse vaardigheden. Kinderen leren zelfstandig werken én samenwerken. De unitmedewerkers sturen bij en geven ondersteuning.

unit 1


 • Kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar
 • Dit wordt verzorgd door Tinteltuin

 

unit 2


 • Kinderen van groep 1 en 2
 • Les in eigen stamgroep van een vaste stamgroepleerkracht
 • Gezamenlijke speelruimte in de vorm van een leerplein, rijk en uitdagend ingericht… een ontmoetingsplek voor de kinderen uit de verschillende stamgroepen

unit 3


 • Kinderen van groep 3
 • Les in eigen stamgroep van een vaste stamgroepleerkracht
 • De groepen beschikken over een gezamenlijk leerplein, rijk en uitdagend ingericht… dé ontmoetingsplek voor de kinderen uit de verschillende stamgroepen

unit 4


 • Kinderen van groep 4 en 5
 • Les in eigen stamgroep van een vaste stamgroepleerkracht
 • De groepen beschikken over gezamenlijke leerpleinen, stilteruimtes en ateliers die rijk en uitdagend zijn ingericht

 

unit 5


 • Kinderen van groep 6, 7 en 8.
 • Les in hun eigen stamgroep en in vakateliers van vakspecialisten
 • Er is een leerplein ingericht waar leerlingen kunnen samenwerken en zijn er stilteruimtes

‘Lekker in je vel en optimaal presteren’

 

Schoolbreed thematisch werken
Wereldoriëntatie, burgerschap, digitale geletterdheid, wetenschap, natuur en techniek, filosofie, kunst en cultuur worden in samenhang aangeboden.

De thema’s bevatten diverse leerpaden die aansluiten bij de verschillende niveaus van leerlingen. Leerlingen worden door middel van “Grote Vragen” gestimuleerd om zelf na te denken, te ontdekken en te onderzoeken. Grote Vragen die je niet zomaar kunt googelen!

‘Leerlingen worden door middel van “Grote Vragen” gestimuleerd om zelf na te denken, te ontdekken en te onderzoeken’

Activerende didactiek
We gaan uit van een activerende didactiek waarbij leerlingen zelf gaan ontdekken en onderzoeken. Leerlingen zijn bezig met het vergroten van hun kennis van de wereld. Dit heeft ook een positieve invloed op hun vaardigheid in lezen, taal en rekenen. De thema’s bieden verschillende invalshoeken en een verscheidenheid aan werkvormen die voor alle leerlingen een uitdaging zijn!

 

Ook willen we onze medewerkers de vrijheid bieden voor zowel eigen keuzes én voldoende structuur voor houvast.

 

Beweegbox

Binnen Kindercampus Mokum krijgen we de beschikking over een Beweegbox… de gymzaal van de toekomst!

Uitdaging, interactie en beleving staan centraal in de Beweegbox. De Beweegbox onderscheidt zich met een vierkante vloer van 16 x 16 meter. Deze vloer is te verdelen in vier kwadranten, waardoor in kleinere groepen effectiever kan worden gesport. De Beweegbox biedt ruimte aan zowel traditionele, moderne als toekomstgerichte beweegvormen voor alle leeftijden. En dat op een slimme en aantrekkelijk manier.

Een leuk filmpje over de Beweegbox vindt u hier.