Leren voor de toekomst,
doen we nu!

Op Kindercampus Mokum vormen wij een community. Wij werken samen vanuit één pedagogische aanpak met meerdere partijen, brengen binnen- en buitenschools leren bijeen, zien ouders als partner en fungeren als het maatschappelijk hart van de wijk. Op 29 augustus 2022 openen onze deuren. Vanaf  november 2021 gaat het inschrijven van start.

 

contact

 

 

 

‘Mijn’ klas maakt plaats voor ‘onze’ kinderen en de verant­woordelijkheid voor deze kinderen wordt gedeeld. 

 De tijd waarin wij en dus ook de kinderen leven, is veranderd. Met unit onderwijs haken wij in op eigentijdse ontwikkelingen, waarbij leerlingen meer verantwoordelijkheden over het eigen leerproces krijgen. Het leren speelt zich niet meer uitsluitend af binnen de muren van een klaslokaal; de leerkracht wordt steeds meer begeleider en coach in de unit. In wisselende samenstellingen wordt het onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van de kinderen. 

Van traditioneel naar eigentijds onderwijs.

 

ons onderwijs

Feiten en cijfers

14

Kindercampus Mokum heeft de wens onderwijs te verzorgen voor kinderen tot 14 jaar. De campus heeft zich opgegeven voor een pilot op dit gebied.

520

Het schoolgedeelte van de campus biedt ruimte aan 520 leerlingen

52

De campus is 52 weken per jaar open, vijf dagen per week van 07.30  tot 18.30 uur, en dicht in de weekenden en op wettelijke vrije dagen.

Tijdlijn

juni
2021
ons adres is bekend!
J.H. Hisgenpad 394
juli
2021
fotoshoot voor onze website
aug
2021
eerste paal!
sept
2021
onze website online
6 okt
2021
tijdcapsules in de fundering

 

‘Leren is proberen en proberen is leren’

 

OVER ONS

Ons aanbod

onderwijs


Onderwijs in units aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. 

Kindercampus Mokum heeft een grote wens om onderwijs te verzorgen voor kinderen tot 14 jaar. Wij houden een continurooster aan; 5 dagen per week van 8.30 – 14.15 uur.

 

opvang


Opvang aan kinderen van 0 tot en met 13 jaar, verzorgd door TintelTuin. Opvang vindt plaats tussen 07.30 en 18.30 uur en kan naar behoefte worden afgenomen.

 

 

 

partners


Bibliotheek

Muziekschool

Schoolmaatschappelijk werk
Tandarts
GGD
Orthopedagoog
Logopedie
Fysiotherapie
Naschoolse activiteiten
(sport, kunst e.d.)

beweegbox


Onderwijs verandert… ook bewegingsonderwijs verandert. Kindercampus Mokum wordt daarom uitgerust met een zgn. beweegbox. Dit is een vernieuwend gymzaal-concept waarbij uitdaging, interactie en beleving centraal staan. 

Impressie

In vogelvlucht door kindercampus Mokum